Đóng

12 Tháng Tư, 2018

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐÀO TẠO BẰNG GAMES

“Không có bài học nào sâu sắc bằng bài học tự nhận thức”. Đó là lý do tại sao trên thế giới có một phương pháp đào tạo rất hiệu quả đó là phương pháp “học tập trải nghiệm” (experienced learning – Google tìm kiếm cho đến 19 triệu 600 ngàn kết quả).

SUCCESS Training và Chuyên gia đào tạo & huấn luyện Huỳnh Ngọc Minh được mệnh danh là “vua game” trong đào tạo. Với mong muốn truyền đạt phương pháp đào tạo thông qua trải nghiệm bằng games, bằng hoạt động, bằng tình huống, bằng bài tập, bằng thử thách, bằng hoàn cảnh thực tế, …. để giúp, SUCCESS Training tổ chức khóa huấn luyện đặc biệt: “Chương trình huấn luyện đào tạo bằng games”. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian: từ ngày 20 – 22 tháng 04 năm 2018
  • Địa điểm: Lầu 8, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Q. 3, Tp. HCM
  • Người huấn luyện: Huynh Ngoc Minh, Chuyên gia đào tạo và huấn luyện
  • Đối tượng phù hợp: Trainer nội bộ, trainer tự do, Trainer các công ty đào tạo, người muốn trở thành trainer, nhà huấn luyện (coach)
  • Phí tham dự:

– Phí phổ thông: 16.860.000 đ/hv

– Đăng ký trướng ngày 18/4/2018, ưu đãi còn: 12.860.000 đ/hv

– Ưu đãi đặc biệt cho học viên từ Hà Nội đăng ký trướng ngày 18/4/2018: 11.500.000 đ/hv

Nội dung chương trình sẽ bao gồm các phần trọng yếu như sau:

  • Module 1: Phương pháp học tập hiệu quả bằng trải nghiệm

– Phương pháp, qui trình đào tạo bằng trải nhiệm

– Phương pháp, truyền thông, tác động dựa trên nguyên lý não bộ

– Phương pháp, đào tạo gia tốc

  • Module 2: Giải pháp đào tạo cuốn hút bằng games, hoạt động, tình huống

– Qui trình huấn luyện bằng games

– Kỹ năng cần thiết cho huấn luyện bằng games

– Các loại hình games, hoạt động

  • Module 3: Cách “format” games và “chế tác” games đào tạo

– Cách điều chỉnh games, hoạt động, tình huống đào tạo

– Các biên soạn games, hoạt động, tình huống đào tạo

  • Link đăng ký: goo.gl/cyKdYW
KHOÁ ĐANG CHIÊU SINH Related