Đóng

8 Tháng Mười Hai, 2015

Mối liên hệ giữa vân tay và não bộ

moi-lien-he-giua-van-tay-va-nao-bo-03-825x340

Năm 1986 giải Nobel sinh lý học đã được trao cho 2 tiến sĩ Rita Levi-Montalcini và Stanley Cohen. Trong công trình nghiên cứu của họ phát hiện ra mối quan hệ giữa hệ số NGF (sinh trưởng thần kinh hình thành não) và hệ số EGF (sinh trưởng biểu bì hình thành vân tay). Quá trình phát triển qua các giai đoạn :

  • Phôi thai 6-8 tuần: Hình dạng của bàn tay và bàn chân có thể nhìn thấy
  • Phôi 10-12 tuần: tay và chân bắt đầu thành đầy đủ hình hài
  • Phôi thai tuần thứ 13 Các dấu vân tay bắt đầu phát triển
  • Phôi thai tuần thứ 14 Khối nhà chính của não bộ bắt đầu hình thành, bao gồm cả vỏ não
  • Phôi thai tuần 21 Hình thức hình vân tay được hoàn tất

Với sự hỗ trợ của sinh trắc vân tay cha mẹ có thể hiểu được tính cách bẩm sinh và khả năng học tập của con mình. Mỗi ngón tay của chúng ta đại diện cho khả năng độc đáo; và mỗi dấu vân tay có cách phân tích khuyến nghị khác nhau. Tiềm năng của một người có thể xác định dựa trên hình dạng của dấu vân tay nhưng khó mà khai thác hết tiềm năng của mình mà không cần đào tạo và môi trường pháp triển phù hợp. Trong trường hợp bất lợi về môi trường phát triển, thiếu định hướng thì tiềm năng một người có thể bị ẩn đi mà chúng ta không hề hay biết.

Con người có thể có rất nhiều năng lực tiềm ẩn khác nhau, trường hợp nếu chúng ta biết kết hợp một cách tương thích thì có thể phát huy hết lợi thế của mình. Điều quan trọng là phải nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu và cải thiện chúng. Những kỹ năng và năng lực tiềm ẩn của con người thể hiện khá rõ ràng ở người lớn, và sẽ tốt hơn nếu phát hiện từ thời thơ ấu. Nhờ đó, chúng ta sẽ tối ưu được thời gian và nguồn lực để phát triển.

SINH TRẮC VÂN TAY Related