Bạn vui lòng cung cấp thông tin, SUCCESS sẽ gửi tài liệu đến email của Bạn

FORM ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU
111 Ý TƯỞNG BÁN HÀNG

 

SUCCESS Training & Coaching tặng Bạn tài liệu 111 Ý TƯỞNG BÁN HÀNG TĂNG DOANH SỐ VƯỢT TRỘI.

Đội ngũ sales của từng doanh nghiệp là nhân tố có nhiệm vụ chính: tạo ra doanh số từ doanh thu bán hàng để quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. 

Muốn có được doanh số khủng và đột phá đòi hỏi đội ngũ sales phải có đầy đủ kỹ năng và công cụ để thực hiện tốt chức năng của mình. 111 Ý TƯỞNG BÁN HÀNG TĂNG DOANH SỐ VƯỢT TRỘI là một trong những bí kíp thành công mà bất kỳ người bán hàng nào cũng cần phải có. Hãy tải ngay tài liệu này, vì chúng tôi tặng Bạn miễn phí và đừng quên chia sẻ 111 ý tưởng này với những người cộng sự của mình.

111 Ý TƯỞNG BÁN HÀNG TĂNG DOANH SỐ VƯỢT TRỘI

Tài liệu đặc biệt được Coach Andy & SUCCESS Training and Coaching tổng hợp

SUCCESS TRAINING & COACHING

Address: 96 Cao Thắng, P.4, Q.3

Hotline: +84 93 101 4848

Email: info@successtraining.vn

Website: http://www.successtraining.vn

©2020 Allrights reserved successtraining.vn

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Artboard 26

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

Thank You
Bạn Đã Đăng Ký Thành Công

SUCCESS Training & Coaching

Tài liệu sẽ được gửi qua hộp thư của Bạn, mời Bạn kiểm tra tất cả các thư mục (spam, quảng cáo, xã hôị...) nhé. Hotline hỗ trợ: 093 101 4848 (Ms Quyên)