Lile Nguyen

Thầy dạy kỹ hơn cả trường ĐH dạy bạn, sau khóa học tôi thấy mình tự tin lên rất nhiều vì đã có công cụ Thầy chia sẻ, học với Thầy được đồng hành dài lâu ngay cả sau khóa học, đó chính là niềm vui lớn đối với tôi. Cuộc sống phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn, tôi biết ơn vì đã có sự chọn lựa đúng đắng nhất trong hành trình chuyển đổi của mình.