Thanh Hồ

Tôi cảm nhận suy nghĩ hoàn toàn khác biệt hơn. Trước đây tôi thường tự hỏi sẽ làm gì trước, làm như thế nào và tại sao phải làm điều đó. Cái lí do nó quá nhỏ để không thể hành động ngay. Nhưng thông qua chương trình đào tạo Thúc Đẩy Doanh Số tôi đã tìm được câu trả lời cho việc: Tại sao phải làm việc này? Tại sao phải học? Tại sao phải bán hàng? Làm bùng cháy lên nguồn động lực cho tôi.