CÁC KHOÁ HỌC INHOUSE

Gamification in Business – Game hóa các hoạt động trong kinh doanh – LadiPage

Gamification in Business – Game hóa các hoạt động trong kinh doanh THỜI GIAN ĐÀO ĐẠO: 4 BUỔI Hiểu đúng về khái niệm Gamification Những lợi ích và khả năng ứng dụng Gamification trong kinh doanh Nắm rõ những phương cách ứng dụng Gamification trong kinh doanh MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Gamification ứng với […]

Corporate Culture – Văn hóa doanh nghiệp

C1236: Corporate Culture – Văn hóa doanh nghiệp Thời gian: 01-03 giờ Mục tiêu: Hiểu đúng về “văn hoá doanh nghiệp” Nắm rõ các cấp độ thực thi văn hoá doanh nghiệp Hiểu đúng về lợi ích của VHDN trong kinh doanh Nội dung: Văn hoá doanh nghiệp là gì Các yếu tố hình thành […]

TeamENGAGE – Gắn kết đội ngũ

C1235: TeamENGAGE – Gắn kết đội ngũ Thời gian: 01-03 giờ Mục tiêu: Nắm được tầm quan trọng của gắn kết đội ngũ Các yếu tố quan trọng trong gắn kết đội ngũ Ứng dụng các hành động thực tế trong gắn kết đội ngũ Nội dung: Hiểu đúng về gắn kết đội ngũ theo […]

Motivation & Inspiration – Tạo động lực & truyền cảm hứng

C1234: Motivation & inspiration – Tạo động lực & truyền cảm hứng Thời gian: 01-03 giờ Mục tiêu: Có thái độ tích cực đối với những thách thức trong đời sống và công việc Sở hữu phương cách tư duy tích cực để tự tạo động lực Được kiến tạo động lực và truyền cảm […]

Mindfulness in workplace – Làm việc Tỉnh thức

C1133: Mindfulness in workplace – Làm việc Tỉnh thức Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Đồng nhất khái niệm tỉnh thức trong làm việc Nắm vững những nguyên lý giúp làm việc trong tỉnh thức Sở hữu những công cụ, qui trình, kỹ thuật giúp tỉnh thức Nội dung: Hiểu đúng về tỉnh thức nơi […]

Healing and Harmony of Relationship – Hài hòa mối quan hệ

C1132: Healing and Harmony of Relationship – Hài hòa mối quan hệ Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Hiểu đúng về những nguyên lý giúp hài hòa mối quan hệ Sở hữu kỹ năng hài hòa mối quan hệ Nắm bắt các công cụ hỗ trợ hài hòa mối quan hệ Nội dung: 4 nguyên […]

Inner Power Nurturing – Hàm dưỡng nội lực & tâm hồn

C1131: Inner Power Nurturing – Hàm dưỡng nội lực & tâm hồn Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Hiểu được các lớp sinh năng lượng của con người Cảm nhận đúng về tầm quan trọng của nuôi dưỡng nội lực Có được kỹ năng củng cố và phát triển sức mạnh nội lực và tâm […]

Oneness – Hòa hợp toàn thể bằng NLP

C1030: Oneness – Hòa hợp toàn thể bằng NLP Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Kiến tạo tư duy mới về sự hòa hợp Sở hữu những công cụ và kỹ thuật hòa hợp Nắm vững những kỹ năng giúp hòa hợp mọi thứ Nội dung: Tư duy đón nhận và hòa hợp Các lớp […]

Teamwork with NLP – Hài hòa đội nhóm bằng NLP

C1029: Teamwork with NLP – Hài hòa đội nhóm bằng NLP Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Nắm được các yếu tố hài hòa đội nhóm Sở hữu được những qui trình hài hòa đội nhóm bằng NLP Nắm vững những kỹ năng hài hòa đội nhóm bằng NLP Nội dung: Tư duy và tiền […]

NLP for Self-Leadership – Lãnh đạo bản thân bằng NLP

C1028: NLP for Self Leadership – Lãnh đạo bản thân bằng NLP Thời gian: 06 buổi Mục tiêu: Hiểu đúng và đủ về NLP Nắm vững qui trình làm chủ suy nghĩ và cảm xúc bằng NLP Kiến tạo niềm tin tích cực bằng NLP Nội dung: Định nghĩa ứng dụng của NLP trong công […]

Business mentoring – Chương trình huấn luyện kinh doanh kèm cặp theo nhóm

C0927: Business Mentoring – Chương trình huấn luyện KD kèm cặp theo nhóm Thời gian: 03 tháng/gói (3 giờ/ tuần) Mục tiêu: Xác lập mục tiêu kinh doanh Sở hữu được bản kế hoạch hành động Đồng hành quá trình thực thi kế hoạch Nội dung: Mục tiêu kinh doanh Kế hoạch thực thi Tiến […]

Executive coaching – Chương trình huấn luyện 1:1 dành cho Lãnh đạo

C0926: Executive coaching – Chương trình huấn luyện 1:1 dành cho Lãnh đạo Thời gian: 03 tháng/gói (2-3 giờ/ tuần) Mục tiêu: Xác định được mục tiêu, định hướng lãnh đạo Giúp hoạch định kế hoạch phát triển năng lực lãnh đạo Được thúc đẩy thực hiện, kiểm tra, đo lường định kỳ Nội dung: […]

Life coaching – Chương trình khai vấn cá nhân

C0925: Life coaching – Chương trình khai vấn cá nhân Thời gian: 03 tháng/gói (2 giờ/ tuần) Mục tiêu: Nắm rõ mục tiêu, kỳ vọng Xác định được lộ trình, kế hoạch chinh phục mục tiêu Có được sự khai vấn, thúc đẩy, kiểm tra đo lường và động lực Nội dung: Bánh xe cuộc […]

Gamification in Business – Game hóa các hoạt động trong kinh doanh

C0824: Gamification in Business – Game hóa các hoạt động trong kinh doanh Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Hiểu đúng về khái niệm Gamification Những lợi ích và khả năng ứng dụng gamification trong kinh doanh Nắm rõ những phương cách ứng dụng gamification trong kinh doanh Nội dung: Gamification ứng với khoa học […]

Visual Creativity – Sáng tạo bằng phương pháp trực quan sinh động

C0823: Visual Creativity – Sáng tạo bằng phương pháp trực quan sinh động Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Có được tư duy đúng về sáng tạo Nắm rõ những phương pháp sáng tạo Hiểu và ứng dụng được những qui trình, công cụ sáng tạo Nội dung: Tư duy sáng tạo tích cực Những […]

Design Thinking – Tư duy Thiết kế trong sáng tạo & giải quyết vấn đề phức tạp

C0822: Design Thinking – Tư duy Thiết kế trong sáng tạo & giải quyết vấn đề phức tạp Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Hiểu được lợi ích và thiết yếu của Design Thinking Nắm được mô hình và quy trình ứng dụng Design Thinking Sở hữu kỹ năng và công cụ để ứng dụng […]

Corporate Culture implementation – Thực thi Văn hóa doanh nghiệp

C0721: Corporate Culture implementation – Thực thi Văn hóa doanh nghiệp Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Sở hữu được kế hoạch triển khai VHDN Nắm vững qui trình và cách thức triển khai VHDN Hiểu và ứng dụng công cụ đo lường VHDN Nội dung: Lập kế hoạch triển khai văn hóa doanh nghiệp […]

Corporate Culture planning – Hoạch định phát triển Văn hóa doanh nghiệp

C0720: Corporate Culture planning – Hoạch định phát triển văn hóa doanh nghiệp Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Hiểu và nắm rõ các cấp độ thực thi VHDN Sở hữu bộ hành vi văn hóa Hoàn thiện bộ năng lực thực thi VHDN Nội dung: Các cấp độ thực thi văn hóa trong doanh […]

Corporate Culture Framing – Định khung văn hóa doanh nghiệp

C0719: Corporate Culture Framing – Định khung văn hóa doanh nghiệp Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Hiểu rõ khái niệm về VHDN trên bình diện quốc tế Nắm vững quy trình kiến tạo văn hóa Sở hữu công cụ xây dựng VHND Nội dung: Khảo sát hiện trạng văn hóa doanh nghiệp Phác họa […]

Maximize Your Performance – Nâng cao hiệu suất làm việc

C0618: Maximize Your Performance – Nâng cao hiệu suất làm việc Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Nắm bắt được những nguyên lý gia tăng hiệu suất làm việc Hiểu và ứng dụng được những phương pháp và công cụ tăng hiệu suất làm việc Tối ưu các nguồn lực cho doanh nghiệp Nội dung: […]

Effective Time Management – Quản lý thời gian hiệu quả

C0617: Effective Time Management – Quản lý thời gian hiệu quả Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Hiểu và nắm bắt được tầm quan trọng và lợi ích của quản lý thời gian Nắm được công cụ và phương pháp quản lý thời gian hiệu quả Vận dụng các công cụ, kỹ thuật quản trị […]

Positive Mindset – Tư duy tích cực

C0616: Positive Mindset – Tư duy tích cực Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Hiểu và nắm bắt được mô hình suy nghĩ và cảm xúc Nắm vững những công cụ, quy trình và công thức tư duy tích cực Biết cách làm chủ tâm trí và suy nghĩ tích cực Nội dung: Mô hình […]

TeamENGAGE Facilitator – Chuyên gia điều phối gắn kết đội ngũ

C0515: TeamENGAGE Facilitator – Chuyên gia điều phối gắn kết đội ngũ Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Nắm được nguyên lý gắn kết đội ngũ (GKĐN) Sở hữu mô hình, Khung định hướng GKĐN Được trang bị qui trình và công cụ GKĐN Hiểu và ứng dụng công cụ giám sát & đánh giá […]

TeamENGAGE Practitioner – Thực hành Gắn kết Đội ngũ

C0514: TeamENGAGE Practitioner – Thực hành Gắn kết Đội ngũ Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Nắm được khái niệm và lợi ích từ gắn kết đội ngũ trong kinh doanh Sở hữu những mô hình và chìa khóa gắn kết đội ngũ Nắm những những qui trình và công cụ triển khai gắn kết […]

Effective Teamwork – Làm việc nhóm hiệu quả

C0513: Eective Teamwork – Làm việc nhóm hiệu quả Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Sở hữu mô hình kiến tạo đội nhóm Hiểu rõ tư duy và nguyên tắc làm việc nhóm Nắm vững và ứng dụng quy trình và công cụ làm việc nhóm hiệu quả Nội dung: Tư duy làm việc nhóm […]

Storyselling – Bán hàng bằng câu chuyện

C0412: Storyselling – Bán hàng bằng câu chuyện Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Nắm vững các mô hình câu chuyện kể Hiểu và ứng dụng được các công cụ tìm & dựng câu chuyện thu hút Nắm vững quy trình và kỹ năng dựng và kể chuyện Nội dung: Tác động của câu chuyện […]

Sales Squad Team – Xây dựng biệt đội bán hàng tinh nhuệ

C0411: Sales Squad Team – Xây dựng biệt đội bán hàng tinh nhuệ Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Hiểu rõ mô hình xây dựng biệt đội bán hàng Nắm vững cách xây dựng cỗ máy bán hàng Ứng dụng được công cụ giám sát đo lường bán hàng Nội dung: Mô hình đội nhóm […]

Sales Warriors – Chiến binh bán hàng

C0410: Sales Warriors – Chiến binh bán hàng Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Kiến tạo lại tư duy bán hàng hiện đại Sở hữu công cụ đọc vị khách hàng Nắm và ứng dụng được quy trình và công cụ bán hàng Nội dung: Tư duy bán hàng hiện đại Đọc vị và thấu […]

Empathic Communication – Giao tiếp thấu cảm

C0309: Empathic Communication – Giao tiếp thấu cảm Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Sở hữu được tư duy hài hòa mối quan hệ Nắm vững các kỹ thuật thấu hiểu người khác Có được kỹ năng giao tiếp thấu cảm Nội dung: Các cấp độ thang thấu hiểu Các tiền đề giao tiếp thấu […]

WOW Presentation – Trình bày ấn tượng

C0308: WOW Presentation – Trình bày ấn tượng Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Có được Mô hình dàn ý trình bày “Ổ bánh mì” và khung sườn sáng tạo nội dung trình bày ấn tượng Nắm vững phương pháp trình bày ấn tượng Có được những kỹ năng trình bày ấn tượng Nội dung: […]

Persuasive Communication with DISC – Giao tiếp chinh phục bằng DISC

C0307: Persuasive Communication with DISC – Giao tiếp chinh phục bằng DISC Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Có được tư duy đúng về hài hòa mối quan hệ Nhận định và phân biệt được các tuýp người D.I.S.C Có chiến lược giao tiếp hiệu quả với từng nhóm người Nắm bắt và ứng dụng […]

Mindfulness Leadership – Lãnh đạo tỉnh thức

C0206: Mindfulness Leadership – Lãnh đạo tỉnh thức Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Nắm vững khái niệm nhà lãnh đạo tỉnh thức Có kỹ năng thực hành nhà lãnh đạo tỉnh thức Sở hữu phương thức thực hành nhà lãnh đạo tỉnh thức Nội dung: Lãnh đạo tỉnh thức trong bối cảnh biến động […]

Motivational Leadership – Lãnh đạo tạo động lực & truyền cảm hứng

C0205: Motivational Leadership – Lãnh đạo tạo động lực & truyền cảm hứng Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Ứng dụng các phong cách lãnh đạo tạo động lực Nắm vững những kỹ thuật tạo động lực và truyền cảm hứng trong lãnh đạo Sở hữu những kỹ năng tạo động lực và truyền cảm […]

5 Level Leadership – Lãnh đạo 5 cấp độ

C0204: 5 Level Leadership – Lãnh đạo 5 cấp độ Thời gian: 04 buổi Mục tiêu: Sở hữu phương thức, kỹ năng lãnh đạo đa dạng Vận dụng được những phương thức lãnh đạo theo 5 cấp độ Có được những kỹ năng giúp linh hoạt theo 5 cấp độ lãnh đạo Nội dung: Định […]

The Leader as Coach – Coaching dành cho lãnh đạo

C0102: The Leader as Coach – Coaching dành cho lãnh đạo Thời gian: 04 – 06 buổi Mục tiêu: Nắm vững mô hình và quy trình coaching Sở hữu những phương pháp và công thức coaching Thực hành được những kỹ năng coaching cần thiết Nội dung: Coaching và vai trò của coaching trong lãnh […]

Leader Trainer – Nhà đào tạo dẫn dắt

C0101: Leader Trainer – Nhà đào tạo dẫn dắt Thời gian: 06 buổi Mục tiêu: Nắm vững mô hình, quy trình và thiết kế được chương trình đào tạo chuyên nghiệp Sở hữu được những phương pháp để đào tạo hiện đại và tương tác cao Nắm vững bộ kỹ năng đào tạo thiết yếu […]