CÁC TÍNH NĂNG BẢO MẬT TRÊN ZOOM

Khoảng thời gian gần đây, khi mà số lượng người sử dụng phần mềm Zoom tăng dẫn đến nhiều vấn đề về bảo mật, quyền riêng tư của người dùng. Đây cũng là thời điểm mà những kẻ xâm nhập sẽ bất ngờ can thiệp vào cuộc họp để phá hoặc truyền bá những nội dung/hình ảnh không lành mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức cuộc họp cho công ty/doanh nghiệp và trường học.

Sau đây là những hướng dẫn sử dụng các tính năng bảo mật trước và trong cuộc họp

Các Tính Năng Bảo Mật Trước Khi Tổ Chức Cuộc Họp

Đăng nhập Web Zoom -> Chọn mục Lên Lịch Một Cuộc Họp

Đăng ký – Chọn Bắt buộc

Bảo mật – Chọn mật mã, đặt mật mã
Phòng chờ
Yêu cầu xác thực để tham gia: Đăng nhập vào Zoom
Sau đó chọn Lưu

Các Tính Năng Bảo Mật Trong Khi Tổ Chức Cuộc Họp

Tùy vào đặc tính của chương trình họp mà bạn chọn các tính năng cho người tham gia:

Khóa cuộc họp: Khi chọn khóa cuộc họp, người tham gia sau khi khóa sẽ không thể tham gia cuộc họp. Người thoát khỏi cuộc họp cũng không thể vào lại.
Kích hoạt phòng chờ: Người tham gia sẽ vào phòng chờ và chờ người chủ trì cho phép vào phòng họp.
Cho phép người tham gia: Người Chủ trì, đồng chủ trì có thể điều chỉnh các tính năng cho người tham gia.
Khi bỏ chọn một hoặc nhiều tính năng thì người tham gia sẽ không thể sử dụng tính năng đó.

Khi tổ chức cuộc họp, tùy vào độ quan trọng và tính chất buổi họp mà người chủ trì sẽ cho phép người tham gia được sử dụng tính năng nào của Zoom. Hy vọng với những hướng dẫn trên, cuộc họp của bạn sẽ được an toàn và bảo mật hơn.

Nguồn: sưu tầm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *