Chuyên mục: Bài Viết Gần Đây

4 TÁC ĐỘNG ĐÁNG LO NGẠI CỦA LÀM VIỆC ĐA NHIỆM VÀ CÁCH CẢI THIỆN

Theo nghiên cứu, năng suất công việc sẽ tăng gần 60% khi giảm đa nhiệm trong môi trường làm việc. Đáng chú ý, chỉ 2,5% những người làm việc đa nhiệm có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Đúng là phong cách làm việc đa nhiệm có thể ảnh hưởng đến hiệu suất [...]

THĂNG TIẾN SỰ NGHIỆP VỚI 3 KỸ NĂNG CƠ BẢN

Theo khảo sát, 90% nhà lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trên thế giới như Microsoft, Google cho rằng sinh viên ra trường thiếu kỹ năng làm việc, kể cả những sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu. Việc rèn luyện các kỹ năng nền tảng là bước đầu tiên giúp bạn thành [...]