Chuyên mục: LIST SỰ KIỆN HOT

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN CON ĐƯỜNG VÀO NGHỀ “HOT” – TRAINER & COACH

Thế giới càng biến động thì cá nhân và doanh nghiệp càng có nhu cầu học tập để thích ứng, linh hoạt và chuyển đổi. Kể cả trường hợp Bạn không có ý định trở thành Trainer/Coach chuyên nghiệp thì việc trở thành Trainer/Coach để đẩy mạnh việc đào tạo nội bộ, nâng cao năng […]