CHIA SẺ KIẾN THỨC

GIAO TIẾP CHINH PHỤC – TRÌNH BÀY THU HÚT

  • All
  • Chia sẻ kiến thức
  • Hướng dẫn công cụ

[SUCCESS Training Tuyển Dụng] DIGITAL MARKETING

SUCCESS Training & Coaching là Công ty chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo về năng lực quản trị và kỹ năng cho các doanh nghiệp và người đi làm thông qua nền tảng online và offline. SUCCESS đã hoạt động trong lĩnh vực đào tạo được 10 năm từ 2012 đến nay. Để chuẩn […]

[SUCCESS Training Tuyển Dụng] DESIGNER & EDITOR

SUCCESS Training & Coaching là Công ty chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo về năng lực quản trị và kỹ năng cho các doanh nghiệp và người đi làm thông qua nền tảng online và offline. SUCCESS đã hoạt động trong lĩnh vực đào tạo được 10 năm từ 2012 đến nay. Để chuẩn […]

[SUCCESS Training Tuyển Dụng] NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

SUCCESS Training & Coaching là Công ty chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo về năng lực quản trị và kỹ năng cho các doanh nghiệp và người đi làm thông qua nền tảng online và offline. SUCCESS đã hoạt động trong lĩnh vực đào tạo được 10 năm từ 2012 đến nay. Để chuẩn […]

7 BÍ QUYẾT GIÚP GHI ĐIỂM KHI GIAO TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp qua điện thoại trong kinh doanh  Ngày nay, những cuộc gọi qua điện thoại được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau: Dành cho việc kinh doanh, giao tiếp với khách hàng để mời chào sản phẩm và dịch vụ hiện có đến những đối tượng […]

LÃNH ĐẠO ĐỘI NHÓM THÀNH CÔNG

[22/08/19-20-21] Gamification – Games Hóa Các Hoạt Động Đào Tạo

Chương trình nâng cấp kỹ năng đào tạo thông qua Edu-games được dẫn dắt trực tiếp từ Master Trainer & Coach Andy Huỳnh Ngọc Minh. Mở đầu ngày 1 với phần khởi động năng lượng, giới thiệu và tìm hiểu nhau giữa các học viên. Sau đó, học viên được tham gia các Edu-games để […]

[SUCCESS Training Tuyển Dụng] DIGITAL MARKETING

SUCCESS Training & Coaching là Công ty chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo về năng lực quản trị và kỹ năng cho các doanh nghiệp và người đi làm thông qua nền tảng online và offline. SUCCESS đã hoạt động trong lĩnh vực đào tạo được 10 năm từ 2012 đến nay. Để chuẩn […]

[SUCCESS Training Tuyển Dụng] DESIGNER & EDITOR

SUCCESS Training & Coaching là Công ty chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo về năng lực quản trị và kỹ năng cho các doanh nghiệp và người đi làm thông qua nền tảng online và offline. SUCCESS đã hoạt động trong lĩnh vực đào tạo được 10 năm từ 2012 đến nay. Để chuẩn […]

[SUCCESS Training Tuyển Dụng] NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

SUCCESS Training & Coaching là Công ty chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo về năng lực quản trị và kỹ năng cho các doanh nghiệp và người đi làm thông qua nền tảng online và offline. SUCCESS đã hoạt động trong lĩnh vực đào tạo được 10 năm từ 2012 đến nay. Để chuẩn […]

7 BÍ QUYẾT GIÚP GHI ĐIỂM KHI GIAO TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp qua điện thoại trong kinh doanh  Ngày nay, những cuộc gọi qua điện thoại được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau: Dành cho việc kinh doanh, giao tiếp với khách hàng để mời chào sản phẩm và dịch vụ hiện có đến những đối tượng […]

CÁCH NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI TRONG GIAO TIẾP CỰC HIỆU QUẢ

Tầm quan trọng của kỹ năng đặt câu hỏi được thể hiện chính ngay trong cuộc sống và rõ ràng nhất trong hoạt động học tập và làm việc. Câu hỏi là điều kiện để tạo ra những cuộc trao đổi, thảo luận có ý nghĩa nhằm đưa ra phương án giải quyết một vấn […]

PHÂN TÍCH 22 QUY TẮC KỂ CHUYỆN CỦA PIXAR

Giới thiệu Năm 2011 một đồng nghiệp cũ của tôi ở Pixar, Emma Coats, đã tweet hàng loạt các cách kể chuyện mà sau đó được biên soạn thành một danh sách và lưu hành dưới tên gọi “22 quy tắc kể chuyện của Pixar.” Cô đã nêu rõ trên blog của mình rằng các […]

[22/05/08] Storytelling – Nghệ thuật kể chuyện trong kinh doanh

Storytelling – Nghệ Thuật Kể Chuyện Trong Kinh Doanh. Trong bối cảnh quá tải và tràn ngập thông tin, ngày càng nhiều người hơn, nhiều doanh nghiệp hơn vận dụng nghệ thuật kể chuyện để làm nổi bật thương hiệu và in khắc thông điệp sâu đậm trong tâm trí của khách hàng. Storytelling – […]