Corporate Culture implementation – Thực thi Văn hóa doanh nghiệp

C0721: Corporate Culture implementation – Thực thi Văn hóa doanh nghiệp

Thời gian: 04 buổi

Mục tiêu:

  • Sở hữu được kế hoạch triển khai VHDN
  • Nắm vững qui trình và cách thức triển khai VHDN
  • Hiểu và ứng dụng công cụ đo lường VHDN

Nội dung:

  • Lập kế hoạch triển khai văn hóa doanh nghiệp
  • Triển khai từng phần VHDN
  • Giám sát – đo lường – đánh giá VHDN
  • Duy trì hành vi VHDN
  • Tham khảo các mô hình công ty lớn thực thi VHDN thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *