Corporate Culture planning – Hoạch định phát triển Văn hóa doanh nghiệp

C0720: Corporate Culture planning – Hoạch định phát triển văn hóa doanh nghiệp

Thời gian: 04 buổi

Mục tiêu:

  • Hiểu và nắm rõ các cấp độ thực thi VHDN
  • Sở hữu bộ hành vi văn hóa
  • Hoàn thiện bộ năng lực thực thi VHDN

Nội dung:

  • Các cấp độ thực thi văn hóa trong doanh nghiệp
  • Xây dựng khung hành vi văn hóa đặc trưng
  • Khung năng lực cần thiết để biến giá trị cốt lõi thành văn hóa
  • Các yếu tố giúp phát triển VHDN thành công
  • Xây dựng chính chính thúc đẩy triển khai VHDN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *