Corporate Culture – Văn hóa doanh nghiệp

C1236: Corporate Culture – Văn hóa doanh nghiệp

Thời gian: 01-03 giờ

Mục tiêu:

  • Hiểu đúng về “văn hoá doanh nghiệp”
  • Nắm rõ các cấp độ thực thi văn hoá doanh nghiệp
  • Hiểu đúng về lợi ích của VHDN trong kinh doanh

Nội dung:

  • Văn hoá doanh nghiệp là gì
  • Các yếu tố hình thành VHDN
  • Thang cấp độ VHDN
  • Những lợi ích từ VHDN
  • Hành trình kiến tạo VHDN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *