Effective Teamwork – Làm việc nhóm hiệu quả

C0513: Eective Teamwork – Làm việc nhóm hiệu quả

Thời gian: 04 buổi

Mục tiêu:

  • Sở hữu mô hình kiến tạo đội nhóm
  • Hiểu rõ tư duy và nguyên tắc làm việc nhóm
  • Nắm vững và ứng dụng quy trình và công cụ làm việc nhóm hiệu quả

Nội dung:

  • Tư duy làm việc nhóm hiệu quả
  • Mô hình làm việc nhóm Team Charter Canvas
  • Kỹ thuật phân tích và phân nhiệm công việc
  • Quy trình triển khai, giám sát, đo lường kết quả làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *