STORYTELLING – XÂY DỰNG NĂNG LỰC KỂ CHUYỆN ĐỂ DẪN BƯỚC THÀNH CÔNG

 • 15/01/2022 - 8:30sáng
 • Online qua Zoom

Khóa học: STORYTELLING – XÂY DỰNG NĂNG LỰC KỂ CHUYỆN ĐỂ DẪN BƯỚC THÀNH CÔNG

***Mục tiêu khóa học: 

 • Nhận thức được tầm quan trọng và hiệu quả của vận dụng câu chuyện kể và nghệ thuật kể chuyện trong truyền thông.
 • Phác thảo cốt truyện từ những chất liệu sẵn có của doanh nghiệp/sản phẩm/cá nhân
 • Khai thác những điều sâu xa từ những chất liệu thông thường, từ đó có một câu chuyện kể riêng biệt và thu hút
 • Cung cấp các biểu mẫu để xây dựng khung sườn phát triển ý, dễ dàng hoàn thiện một chuyện kể đơn giản có nét đặc sắc riêng
 • Trình bày câu chuyện kể một cách thuyết phục và ấn tượng

***Nội dung khóa học:

 • Kiến thức cơ bản về Câu Chuyện Kể
 • Kiến trúc & Phương pháp xây dựng câu chuyện kể
 • Ứng dụng chuyện kể trong kinh doanh & công việc
 • Thực hành & thực tập ngay tại lớp

***Lợi ích khóa học mang đến:

 • Xây dựng ngân hàng câu chuyện kể phong phú
 • Sở hữu năng lực kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn
 • Có được cách truyền thông lay động lòng người
 • Có chiến lược truyền thông vào tâm trí tiềm thức người khác
 • Truyền thông nhẹ nhàng, ý nhị, và có ảnh hưởng sâu sắc

EVENT INFO :