FAQs


CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

SUCCESS Training có tổng cộng có 03 mảng kinh doanh: 

  1. Tư vấn, huấn luyện phát triển bản thân & Doanh nghiệp
  2. IQ Math đào tạo Toán tư duy cho trẻ em
  3. Insight Talent Sinh trắc vân tay mọi lứa tuổi

 

Mọi thông tin về khóa học & chương trình ưu đãi sẽ được cập nhật trên

Website: www.successtraining.vn

Fanpage: www.facebook.vn/successtrainingct/

Hoặc sẽ gửi trực tiếp qua mail của Bạn

 

SUCCESS Training & Coaching có 4 mảng đào tào chính

  • Đào tạo chiêu sinh/Public
  • Đào tạo theo yêu cầu/Inhouse
  •  Đào tạo trực tuyến/Online
  • Đào tạo online qua video
X