Gamification in Business – Game hóa các hoạt động trong kinh doanh

C0824: Gamification in Business – Game hóa các hoạt động trong kinh doanh

Thời gian: 04 buổi

Mục tiêu:

  • Hiểu đúng về khái niệm Gamification
  • Những lợi ích và khả năng ứng dụng gamification trong kinh doanh
  • Nắm rõ những phương cách ứng dụng gamification trong kinh doanh

Nội dung:

  • Gamification ứng với khoa học não bộ và tâm lý hành vi
  • Lợi ích của Gamification trong kinh doanh và lợi thế cạnh tranh
  • Ứng dụng Gamification vào các lĩnh vực của doanh nghiệp
  • Qui trình thiết kế Game cho hoạt động kinh doanh
  • Mô hình triển khai Gamification trong hoạt động kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *