GROUP MENTOR

GIỚI THIỆU

Là một chương trình tập trung hoàn toàn vào chủ doanh nghiệp, những lãnh đạo của nhóm kinh doanh.

Ở chương trình này, người hướng dẫn sẽ giúp Doanh nghiệp “bắt bệnh” từ đó đầu tư và phát triển ưu thế của mình. Bên cạnh chỉnh sửa và tối ưu lại điểm yếu mà Doanh nghiệp đang gặp phải. Là một chương trình đặc thù của SUCCESS, với mong muốn hỗ trợ tối đa cho Doanh nghiệp đạt kết quả kinh doanh bứt phá!

Huấn luyện theo NHÓM dành cho 5 – 7 người bao gồm chủ doanh nghiệp, lãnh đạo; với lịch huấn luyện 1 buổi/tuần

HUẤN LUYỆN XOAY QUANH 6 LĨNH VỰC

1

SẢN PHẨM

Phân tích sản phẩm, cải tiến và lập thương hiệu.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất với các Doanh nghiệp trên thị trường hiện nay là cải tiến sản phẩm. Những ý tưởng cải tiến sản phẩm sẽ tạo ra những lợi thế cạnh tranh tuyệt vời cho thương hiệu, thu hút khách hàng mới và giữ chân người người tiêu dùng cũ.

6 LĨNH VỰC TRONG HUẤN LUYỆN

2

TIẾP THỊ

Xây dựng cỗ máy khách hàng trong thị trường hiện tại. Một hành trình khách hàng hoàn hảo là cỗ máy giúp doanh nghiệp tạo ra khách hàng trung thành từ nhóm khách hàng mục tiêu. Trên hành trình đó là phương thức mà doanh nghiệp cung cấp những giá trị tới khách hàng cùng với những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

6 LĨNH VỰC TRONG HUẤN LUYỆN

3

BÁN HÀNG

Chiến lược hành động tăng doanh số. Doanh số bán hàng phản ánh quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, và mỗi doanh nghiệp sẽ phù hợp với các phương pháp và chiến lược khác nhau dựa trên mô hình kinh doanh. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có phát triển hay không đều được xác định vào doanh số bán hàng của doanh nghiệp đó. Doanh số bán hàng có vị trí rất quan trọng để xác định kết quả tài chính của doanh nghiệp.

6 LĨNH VỰC TRONG HUẤN LUYỆN

4

CHĂM SÓC

Thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng. Hình thành hệ thống Chăm sóc khách hàng đồng nhất và hiệu quả

6 LĨNH VỰC TRONG HUẤN LUYỆN

5

ĐỘI NGŨ

Xây dựng đội nhóm làm việc hướng tới mục tiêu chung và gắn kết đội ngũ. Trong cuộc chiến về lợi thế cạnh tranh mà con người đóng vai trò then chốt tạo sự khác biệt, xây dựng được một đội ngũ gắn kết luôn là mục tiêu tối cao của các công ty.

6 LĨNH VỰC TRONG HUẤN LUYỆN

6

TÀI CHÍNH

Quản lý tài chính, dòng tiền của Doanh nghiệp. Dòng tiền là nguồn sống của mọi doanh nghiệp. Quản lý tốt dòng tiền không chỉ đảm bảo việc kinh doanh được thông suốt và thuận lợi mà đó còn là cơ sở để vượt lên các đối thủ khi thời cơ