Healing and Harmony of Relationship – Hài hòa mối quan hệ

C1132: Healing and Harmony of Relationship – Hài hòa mối quan hệ

Thời gian: 04 buổi

Mục tiêu:

  • Hiểu đúng về những nguyên lý giúp hài hòa mối quan hệ
  • Sở hữu kỹ năng hài hòa mối quan hệ
  • Nắm bắt các công cụ hỗ trợ hài hòa mối quan hệ

Nội dung:

  • 4 nguyên tắc tạo dựng mối quan hệ hài hòa
  • Các yếu tố ảnh hưởng trong mối quan hệ
  • Quay về bên trong thấu hiểu chính mình
  • Tư duy Yinyang trong nhận định mọi vấn đề
  • 7 bước hình thành mối quan hệ hài hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *