Inner Power Nurturing – Hàm dưỡng nội lực & tâm hồn

C1131: Inner Power Nurturing – Hàm dưỡng nội lực & tâm hồn

Thời gian: 04 buổi

Mục tiêu:

  • Hiểu được các lớp sinh năng lượng của con người
  • Cảm nhận đúng về tầm quan trọng của nuôi dưỡng nội lực
  • Có được kỹ năng củng cố và phát triển sức mạnh nội lực và tâm hồn

Nội dung:

  • 7 lớp vỏ con người
  • 4 yếu tố cấu thành nội lực
  • Thang năng lượng con người và tần số tích cực
  • Cách thức kích hoạt và nuôi dưỡng nội lực bản thân
  • Cách thức hàm dưỡng tâm hồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *