TeamENGAGE Practitioner

Chuyên gia Thực hành Gắn kết Đội ngũ

Chương trình hướng dẫn những kỹ năng, phương pháp và công cụ thực tế nhất để đo lường và triển khai gắn kết đội ngũ của bạn từ 4 tuần.

Tải Brochure Khoá học     Xem chi tiết

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Chủ DN
  • Trưởng đội nhóm
  • HR, HRBP, HRM
  • Nhân viên các phòng ban
  • Trainer nội bộ
  • Trainer tự do
Xem chi tiết