TrainnerPRO

Nhà Đào Tạo Chuyên Nghiệp

Chương trình cho nền tảng vững chắc để trở thành Trainer chuyên nghiệp.

    Xem chi tiết

NỘI DUNG CHÍNH

 • Xây dựng thang sản phẩm
 • Thiết kế chương trình căn bản
 • Định giá và hoàn thiện chương trình
 • Xác định chân dung KH tiềm năng
 • Xác định thị trường hoạt độn
 • Truyền thông tiếp thị đa kênh
 • Công cụ Bộ tứ siêu đẳng – phân loại KH
 • Phễu lọc KH & cách thức chăm sóc KH
 • Quy trình bán hàng – chốt sales hội thảo cho Trainer
 • Cách xây dựng hành trình trải nghiệm học tập cho học viên

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Trainer tự do
 • Chuyên gia đào tạo các lĩnh vực
 • Trainer có công ty đào tạo
Xem chi tiết