Life coaching – Chương trình khai vấn cá nhân

C0925: Life coaching – Chương trình khai vấn cá nhân

Thời gian: 03 tháng/gói (2 giờ/ tuần)

Mục tiêu:

  • Nắm rõ mục tiêu, kỳ vọng
  • Xác định được lộ trình, kế hoạch chinh phục mục tiêu
  • Có được sự khai vấn, thúc đẩy, kiểm tra đo lường và động lực

Nội dung:

  • Bánh xe cuộc đời
  • Mục tiêu từng lĩnh vực
  • Kế hoạch chinh phục mục tiêu
  • Qui trình làm việc hàng tuần
  • Kiểm tra, đo lường, hiệu chỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *