Mindfulness in workplace – Làm việc Tỉnh thức

C1133: Mindfulness in workplace – Làm việc Tỉnh thức

Thời gian: 04 buổi

Mục tiêu:

  • Đồng nhất khái niệm tỉnh thức trong làm việc
  • Nắm vững những nguyên lý giúp làm việc trong tỉnh thức
  • Sở hữu những công cụ, qui trình, kỹ thuật giúp tỉnh thức

Nội dung:

  • Hiểu đúng về tỉnh thức nơi làm việc
  • Những nguyên lý giúp làm việc trong tỉnh thức
  • Những lợi ích từ tỉnh thức trong công việc
  • Cách thức thực hành tỉnh thức trong công việc
  • Những kỹ năng cần thiết để thực hành tỉnh thức nơi công việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *