NLP for Self-Leadership – Lãnh đạo bản thân bằng NLP

C1028: NLP for Self Leadership – Lãnh đạo bản thân bằng NLP

Thời gian: 06 buổi

Mục tiêu:

  • Hiểu đúng và đủ về NLP
  • Nắm vững qui trình làm chủ suy nghĩ và cảm xúc bằng NLP
  • Kiến tạo niềm tin tích cực bằng NLP

Nội dung:

  • Định nghĩa ứng dụng của NLP trong công việc và cuộc sống
  • Làm chủ tư duy tích cực
  • Công cụ tạo động lực cho bản thân
  • Điều hướng và cân bằng cảm xúc
  • Tháo gỡ niềm tin giới hạn
  • Cài đặt và nuôi dưỡng niềm tin sức mạnh
  • Những tiền đề tích cực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *