Sales Warriors – Chiến binh bán hàng

C0410: Sales Warriors – Chiến binh bán hàng

Thời gian: 04 buổi

Mục tiêu:

  • Kiến tạo lại tư duy bán hàng hiện đại
  • Sở hữu công cụ đọc vị khách hàng
  • Nắm và ứng dụng được quy trình và công cụ bán hàng

Nội dung:

  • Tư duy bán hàng hiện đại
  • Đọc vị và thấu hiểu khách hàng
  • Công thức tăng doanh số bán hàng
  • Cỗ máy tạo khách hàng đa kênh
  • Sales-kit – Bộ công cụ tuyệt chiêu bán hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *