Thẻ: lãnh đạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TEAMENGAGE PRACTITIONER – CHUYÊN GIA THỰC HÀNH GẮN KẾT ĐỘI NGŨ

CÓ PHẢI BẠN ĐÃ TỪNG TRONG NHỮNG HOÀN CẢNH NÀY Đội nhóm làm việc không ăn ý, không hiệu quả Đội nhóm chia rẽ, không hợp tác Đội nhóm xung đột và hay mâu thuẫn Đội nhóm không thấu hiểu và yêu thương Đội nhóm hiệu suất không cao Hiểu được những điều này SUCCESS đã [...]