Thẻ: nhà đào tạo

[22/04/23] Đòn Bẩy Đào Tạo

Đòn bẩy Đào Tạo trong bối cảnh VUCA VUCA – đầy biết động, bất định và phức tạp với nhiều thay đổi từ tình hình kinh tế, xã hội, công nghệ,… Để chuyển động, thích ứng kịp thời doanh nghiệp cần có một năng lực đặc biệt mới đó là “năng lực linh hoạt – […]

[27/03/22] Nghề chia sẻ

Chương trình NGHỀ CHIA SẺ với các chuyên gia huấn luyện và đào tạo uy tín, giàu kinh nghiệm cùng chia sẻ  ngày 27/03 đã diễn ra với nhiều chủ đề giá trị: ✰✰✰ DG Nguyễn Phúc Quang Ngọc: Bí mật thành công nghề đào tạo – Vai trò đào tạo trong công tác quản […]

[12/03/22] RISEUP: VƯƠN LÊN & BỨT PHÁ đồng hành hơn 100 Anh Chị lĩnh vực Bảo hiểm & Ngân hàng tại Đà Nẵng

TƯ DUY “TRÊN DÒNG KẺ” Trên dòng kẻ là trạng thái Nguyên nhân: Ý thức rằng chính bản thân mình là nguyên nhân tạo ra sự thay đổi -> nên người có tư duy “trên dòng kẻ” sẽ là người chủ động chịu trách nhiệm, tập trung vào giải pháp. Dưới dòng kẻ là trạng […]