Thẻ: tâm an vạn sự an

[23-24/03/22] Tâm An Vạn Sự An

VUCA – Bất định, biến động, phức tạp, mơ hồ nên tâm bất an, dao động, rung lắc là điều không thể tránh khỏi. Trên nền tảng của khoa học não bộ (neuroscience) và tâm lý hành vi, Thầy Andy đã cùng dồng hành với hơn 150 Anh Chị hướng dẫn thực hành để mỗi […]

Read More