Thẻ: xây dựng thương hiệu

BRAND MARKETING LÀ GÌ? BRANDING LÀ GÌ? XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

Branding và Brand Marketing là hai khái niệm dễ “gây lú” nhất trong marketing, người làm chiến lược thương hiệu lâu năm có khi còn bị nhầm lẫn. Chưa kể hai thuật ngữ này thường được gọi thay thế cho nhau mỗi khi người ta bàn về brand. Trong thế giới của các SME, ranh giới giữa Branding […]