TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH “Ứng Dụng Edu.Games Trong L&D”

SUCCESS Training & Coaching tặng Bạn tài liệu miễn phí về chủ đề “Ứng Dụng Edu.Games Trong L&D”

Mời Bạn bấm tải về: Tại Đây

(1) Comment

  • Vân 02/06/2024 @ 18:25

    Cảm ơn thầy ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *