Tài liệu CT “Share&Learn: VĂN HÓA GẮN KẾT – 05 Ưu Tiên Trong Xây Dựng Đội Nhóm Xuất Sắc 2023”

SUCCESS Training tặng Bạn tài liệu miễn phí về chủ đề “Share&Learn: VĂN HÓA GẮN KẾT – 05 Ưu Tiên Trong Xây Dựng Đội Nhóm Xuất Sắc 2023”

Mời bạn bấm tải về TẠI ĐÂY


SUCCESS Training

(3) Comments

  • Nguyen Thi Thanh Huong 02/03/2023 @ 14:30

    Rất hay, tài liệu hữu ích

  • Nguyễn Tân 02/03/2023 @ 19:53

    Nhận được nhiều giá trị từ chương trình.

  • nguyenvanthanh@namduoc.vn 03/03/2023 @ 00:26

    Thanks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *