TeamENGAGE – Gắn kết đội ngũ

C1235: TeamENGAGE – Gắn kết đội ngũ

Thời gian: 01-03 giờ

Mục tiêu:

  • Nắm được tầm quan trọng của gắn kết đội ngũ
  • Các yếu tố quan trọng trong gắn kết đội ngũ
  • Ứng dụng các hành động thực tế trong gắn kết đội ngũ

Nội dung:

Hiểu đúng về gắn kết đội ngũ theo bình diện quốc tế

  • Lợi ích của gắn kết đội ngũ
  • Mô hình gắn kết đội ngũ
  • Các yếu tố giúp gắn kết đội ngũ
  • Cách thức triển khai gắn kết đội ngũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *