TeamENGAGE Practitioner – Thực hành Gắn kết Đội ngũ

C0514: TeamENGAGE Practitioner – Thực hành Gắn kết Đội ngũ

Thời gian: 04 buổi

Mục tiêu:

  • Nắm được khái niệm và lợi ích từ gắn kết đội ngũ trong kinh doanh
  • Sở hữu những mô hình và chìa khóa gắn kết đội ngũ
  • Nắm những những qui trình và công cụ triển khai gắn kết đội ngũ

Nội dung:

  • Hiểu đúng về Gắn kết đội ngũ theo bình diện quốc tế
  • Mô hình gắn kết “Trái tim & Trí não”
  • 12 chìa khóa kiến tạo gắn kết
  • 12 menu danh mục hành vi gắn kết
  • Quy trình triển khai gắn kết và công cụ đo lường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *