TỔNG HỢP CÁC QUYỀN CỦA HOST TRONG ZOOM

Trong một cuộc họp trên Zoom, có nhiều vai trò khác nhau: Host (chủ phòng), Co-host (đồng chủ phòng), chủ phòng thay thế và người tham gia. Vai trò của mỗi người tham gia trong cuộc họp Zoom đều do chủ phòng chỉ định. Đồng thời chủ phòng cũng là người tạo phòng Zoom và có toàn quyền quản lý phòng họp. Vậy Host (chủ phòng) là gì? Các quyền của Host trong Zoom là gì? Ta cùng tìm hiểu chi tiết

Host (chủ phòng) trong Zoom là gì?

Trong Zoom, Host (chủ phòng) là người dùng có quyền lên lịch cuộc họp và có toàn quyền quản lý cuộc họp Zoom. Chỉ có duy nhất một host trong 1 cuộc họp. Host là người tạo phòng họp Zoom và cũng là người chỉ định vai trò, quyền của những người tham gia khác. Nếu host cần một người khác để thay mình bắt đầu cuộc họp, có thể chỉ định một người bất kỳ làm đồng chủ phòng hoặc chủ phòng thay thế.


Giao diện của Host trên màn hình cuộc họp Zoom

Danh sách các quyền của host (chủ phòng) trong Zoom

Quyền tham gia cuộc họp trên Zoom của Host (chủ phòng)

Host có thể tham gia cuộc họp/ lớp học trực tuyến trên Zoom với các quyền sau:

 • Bắt đầu cuộc họp/ lớp học trực tuyến
 • Bật/ tắt mic của chính mình.
 • Bật/ tắt camera của chính mình.
 • Xem danh sách người tham gia cuộc họp/ lớp học trên Zoom.
 • Chia sẻ màn hình.
 • Yêu cầu hoặc cấp quyền điều khiển từ xa qua chia sẻ màn hình
 • Chat với tất cả người tham gia trong cuộc họp/ lớp học.
 • Lưu nội dung Chat
 • Tạo và chỉnh sửa câu hỏi bỏ phiếu Poll.
 • Bắt đầu bảng câu hỏi bỏ phiếu Poll
 • Trả lời các câu hỏi bỏ phiếu Poll.
 • Chỉ định người khác nhập phụ đề
 • Nhập phụ đề cho bản ghi âm
 • Gọi điện để tham gia cuộc họp bằng điện thoại.
 • Thoát ra khỏi cuộc họp
 • Sử dụng các icon cảm xúc và biểu tượng tương tác trên Zoom
 • Thay đổi bố cục video

Quyền quản lý người tham dự của Host (chủ phòng) trên Zoom

Host có thể quản lý người tham gia cuộc họp/ lớp học trực tuyến trên Zoom với các quyền sau:

 • Bật mic/ tắt mic của người tham dự.
 • Dừng video của người tham dự
 • Yêu cầu người tham dự bật camera lên
 • Làm nổi bật một video bất kỳ
 • Chỉ định người tham dự bất kỳ làm chủ phòng/ đồng chủ phòng.
 • Quyết định xem người dự thính có thể nhắn tin với ai
 • Kích người dự thính ra khỏi cuộc họp/ lớp học/ buổi hội thảo,…
 • Chỉ định người tham dự vào phòng chờ.
 • Đặt lại tên của người tham dự
 • Mời người khác tham gia cuộc họp/ lớp học/ buổi hội thảo trực tuyến trên Zoom.
 • Quản lý quyền tắt tiếng của người tham dự (yêu cầu họ tắt mic, tắt mic tất cả người tham dự, tắt mic tất cả mọi người ngay khi cuộc họp vừa bắt đầu).
 • Chỉ định người tham dự vào các phòng họp nhóm riêng (Breakout Room).

Quyền ghi âm cuộc họp/ bài giảng trên Zoom của Host

Host có thể ghi âm nội dung cuộc họp/ bài giảng lớp học trực tuyến trên Zoom với các quyền sau:

 • Ghi âm nội dung cuộc họp/ bài giảng trực tuyến trên đám mây.
 • Ghi âm cục bộ nội dung cuộc họp/ bài giảng trực tuyến trên thiết bị cá nhân (máy tính, điện thoại,…)
 • Cho phép hoặc cấm người tham gia bắt đầu ghi âm cục bộ trên thiết bị cá nhân (máy tính, điện thoại,…)

Host ghi âm cuộc họp/ bài giảng trên Zoom

 

Quyền livestream (phát trực tuyến) cuộc họp Zoom của Host

Host là người có quyền livestream (phát trực tuyến) 1 cuộc họp, lớp học, sự kiện,… trên Zoom lên các nền tảng xã hội như sau:

 • Livestream cuộc họp/ sự kiện trên Zoom lên Facebook
 • Livestream cuộc họp/ sự kiện trên Zoom lên YouTube
 • Livestream cuộc họp/ sự kiện trên Zoom bằng các dịch vụ tùy chỉnh.

Các tùy chọn livestream (phát trực tuyến) cuộc họp/ sự kiện trên Zoom

Trên đây là những tổng hợp cụ thể về các quyền của Host trong Zoom. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn sử dụng Zoom dễ dàng, hiệu quả hơn.

Nguồn: sưu tầm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *