Leader Trainer – Nhà đào tạo dẫn dắt

C0101: Leader Trainer – Nhà đào tạo dẫn dắt

Thời gian: 06 buổi

Mục tiêu:

  • Nắm vững mô hình, quy trình và thiết kế được chương trình đào tạo chuyên nghiệp
  • Sở hữu được những phương pháp để đào tạo hiện đại và tương tác cao
  • Nắm vững bộ kỹ năng đào tạo thiết yếu đảm bảo tính tham gia và trải nghiệm của người học.

Nội dung:

  • Nguyên tắc truyền thông dựa trên khoa học não bộ
  • Mô hình và quy trình đào tạo ADDIES và 3D-16
  • Công thức tương tác cao trong đào tạo
  • Những phương pháp đào tạo hiện đại, tương tác cao
  • Bộ kỹ năng đào tạo tham gia, trải nghiệm, cuốn hút
  • Thiết kế và xây dựng kịch bản đào tạo chuyên nghiệp
  • Công cụ trực quan hóa trong đào tạo và những tình huống hóc búa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *