WOW Presentation – Trình bày ấn tượng

C0308: WOW Presentation – Trình bày ấn tượng

Thời gian: 04 buổi

Mục tiêu:

  • Có được Mô hình dàn ý trình bày “Ổ bánh mì” và khung sườn sáng tạo nội dung trình bày ấn tượng
  • Nắm vững phương pháp trình bày ấn tượng
  • Có được những kỹ năng trình bày ấn tượng

Nội dung:

  • Mô hình dàn ý trình bày “Ổ bánh mì”
  • Khung sáng tạo nội dung trình bày ấn tượng
  • Nguyên tắc truyền thông ấn tượng
  • Kỹ năng cuốn hút qua giọng nói trình bày
  • Ấn tượng sâu đậm qua ngôn ngữ ngôn từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *