Xây Dựng Đội Nhóm Hiệu Quả: Mô Hình Phân Loại và Đào Tạo Đúng Cách (P2)

Phương pháp huấn luyện nhân viên là một quá trình quan trọng giúp xây dựng và phát triển kỹ năng cần thiết cho mỗi cá nhân, từ đó nâng cao khả năng làm việc cá nhân và hiệu suất của tổ chức. Để đảm bảo sự thành công của quá trình này, các phương pháp sau đây có thể được áp dụng:

1. Với nhân viên mới: Áp dụng mô hình EDAC

Mô hình EDAC (Explain, Demonstrate, Apply, Consolidate) là một phương pháp hữu ích để hướng dẫn và phát triển nhân viên mới. Dưới đây là cách áp dụng mô hình EDAC với nhân viên mới:

Explain (Giải thích):

 • Bắt đầu bằng việc giải thích cho nhân viên mới về mục tiêu, giá trị và mục đích của tổ chức.
 • Trình bày rõ ràng về vị trí và vai trò của họ trong tổ chức. Trình bày các tiêu chuẩn và chất lượng công việc cần đạt được. Chia sẻ về mục tiêu dài hạn và cách nhân viên mới sẽ đóng góp vào sự thành công của tổ chức.
 • Hãy chia sẻ thông tin về các nguồn lực, công cụ và hỗ trợ mà họ có thể sử dụng để thực hiện công việc.
 • Mở cửa trao đổi thông tin hai chiều bằng cách lắng nghe mục tiêu và mong muốn của nhân viên mới trong công việc.

Demonstration (Làm mẫu):

 • Hãy làm mẫu cho nhân viên mới cách thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành công việc một cách hiệu quả.
 • Hướng dẫn họ về quy trình làm việc và cho họ ví dụ về cách thực hiện một số công việc cụ thể.
 • Khuyến khích họ học hỏi từ các người đàn anh hoặc đồng nghiệp có kinh nghiệm. Đây là điều rất quan trọng với nhân viên mới. Hãy để cho họ có cơ hội trao đổi chuyên môn với người có kinh nghiệm trong đội ngũ của bạn, điều này giúp nhân viên mới hoà nhập và nhanh chóng phát huy năng lực bản thân.
Mô hình EDAC trong huấn luyện nhân viên mới

Application (Áp dụng):

 • Tránh đưa quá nhiều nhiệm vụ hoặc áp lực lên nhân viên mới ngay từ đầu. Hãy bắt đầu với các công việc dễ dàng và tăng dần độ khó.
 • Đảm bảo họ có đủ thời gian để tập trung vào việc học và thích nghi với môi trường làm việc mới.
 • Tránh tạo áp lực quá lớn đối với họ bằng cách cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn thường xuyên.

Consolidate (Đúc kết):

 • Hướng dẫn và hỗ trợ liên tục là quá trình quan trọng trong mô hình EDAC. Quản lý hoặc người hướng dẫn nên cung cấp phản hồi xây dựng và hướng dẫn nhân viên mới cách cải thiện công việc của họ.
 • Đảm bảo rằng họ có cơ hội thảo luận, đặt câu hỏi, và giải quyết vấn đề với người hướng dẫn. Khuyến khích sự phát triển cá nhân và tạo điều kiện cho họ để thăng tiến trong vai trò của mình.
 • Lặp lại toàn bộ quá trình EDAC khi cần thiết để đảm bảo sự hiểu biết và phát triển liên tục của nhân viên mới.

Mô hình EDAC tạo ra một quy trình hướng dẫn có cấu trúc và liên tục, giúp nhân viên mới hiểu rõ công việc, phát triển kỹ năng, và đạt được kỳ vọng của công ty. Điều quan trọng là duy trì sự tương tác và hỗ trợ trong suốt quá trình phát triển của họ.

Application (Áp dụng):

 • Tránh đưa quá nhiều nhiệm vụ hoặc áp lực lên nhân viên mới ngay từ đầu. Hãy bắt đầu với các công việc dễ dàng và tăng dần độ khó.
 • Đảm bảo họ có đủ thời gian để tập trung vào việc học và thích nghi với môi trường làm việc mới.
 • Tránh tạo áp lực quá lớn đối với họ bằng cách cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn thường xuyên.

Consolidate (Đúc kết):

 • Hướng dẫn và hỗ trợ liên tục là quá trình quan trọng trong mô hình EDAC. Quản lý hoặc người hướng dẫn nên cung cấp phản hồi xây dựng và hướng dẫn nhân viên mới cách cải thiện công việc của họ.
 • Đảm bảo rằng họ có cơ hội thảo luận, đặt câu hỏi, và giải quyết vấn đề với người hướng dẫn. Khuyến khích sự phát triển cá nhân và tạo điều kiện cho họ để thăng tiến trong vai trò của mình.
 • Lặp lại toàn bộ quá trình EDAC khi cần thiết để đảm bảo sự hiểu biết và phát triển liên tục của nhân viên mới.

Mô hình EDAC tạo ra một quy trình hướng dẫn có cấu trúc và liên tục, giúp nhân viên mới hiểu rõ công việc, phát triển kỹ năng, và đạt được kỳ vọng của công ty. Điều quan trọng là duy trì sự tương tác và hỗ trợ trong suốt quá trình phát triển của họ.

2. Với nhân viên cũ: Áp dụng mô hình GROW

Mô hình GROW là một phương pháp quản lý hiệu quả để hướng dẫn và phát triển nhân viên cũ. Đây là cách bạn có thể áp dụng mô hình GROW:

Goal (Thiết lập mục tiêu):

Bước đầu tiên là xác định mục tiêu hoặc sự thay đổi mà bạn muốn nhân viên đạt được. Điều này có thể liên quan đến sự phát triển cá nhân, cải thiện kỹ năng, hoặc đạt được mục tiêu trong công việc.

Trong buổi trò chuyện, hãy tạo cơ hội cho nhân viên để họ tự đặt ra mục tiêu của họ hoặc chia sẻ những mục tiêu cá nhân hiện tại.

Reality (Đánh giá thực trạng):

Sau khi xác định mục tiêu, bạn cần tìm hiểu về tình hình hiện tại của nhân viên. Điều này bao gồm việc xác định các mặt tích cực và khả năng của họ cũng như những thách thức hoặc hạn chế mà họ có thể đối mặt.

Hãy thảo luận cùng nhân viên về những điểm mạnh của họ và những vấn đề cần giải quyết để đạt được mục tiêu.

Options (Tìm kiếm giải pháp):

Dựa trên hiện thực, hãy giúp nhân viên tìm ra các phương án hoặc lựa chọn để đạt được mục tiêu. Điều này có thể liên quan đến việc phát triển kỹ năng, thay đổi cách làm việc, hoặc thậm chí là thay đổi mô hình công việc.

Hãy khuyến khích nhân viên đưa ra các giải pháp và lựa chọn của riêng họ và hỗ trợ họ trong việc đánh giá lợi ích và rủi ro của từng lựa chọn.

Will (Sẵn sàng thực hiện):

Cuối cùng, hãy xác định ý định và cam kết của nhân viên đối với các lựa chọn đã chọn. Hãy đảm bảo rằng họ thực sự muốn và sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết để đạt được mục tiêu.

Thảo luận về các hành động cụ thể mà họ sẽ thực hiện, thời hạn và các biện pháp để theo dõi tiến trình.

Hãy khuyến khích và hỗ trợ nhân viên trong việc duy trì sự cam kết và ý định của họ.

Lưu ý rằng mô hình GROW là một quy trình liên tục, và bạn nên duy trì sự tương tác và hỗ trợ với nhân viên trong suốt quá trình phát triển của họ. Bằng cách sử dụng mô hình này, bạn có thể giúp nhân viên cũ phát triển và đạt được mục tiêu cá nhân và công việc một cách hiệu quả hơn.

Làm thế nào để nhân viên chủ động học hỏi và phát triển bản thân?

 • Xác định mục tiêu cá nhân của nhân sự: Hãy thảo luận với từng nhân viên để xác định mục tiêu cá nhân của họ trong công việc và sự phát triển cá nhân.
 • Cung cấp hỗ trợ và tài liệu học tập: Đảm bảo rằng nhân viên có truy cập vào tài liệu học tập, sách, khóa học trực tuyến và các nguồn học tập khác. Hỗ trợ họ trong việc tìm kiếm và lựa chọn các nguồn học tập phù hợp với mục tiêu của họ.

 • Khuyến khích tự quản lý học tập: Hãy khuyến khích nhân viên tự quản lý việc học tập và phát triển bản thân. Họ có thể thiết lập kế hoạch học tập cá nhân và đặt ra các mục tiêu học tập hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

 • Tạo môi trường học tập: Tạo ra một môi trường làm việc thúc đẩy sự học hỏi và chia sẻ kiến thức. Khuyến khích nhân viên chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với nhau.

 • Khám phá các khóa học và chương trình đào tạo: Hãy giới thiệu nhân viên với các khóa học và chương trình đào tạo nội bộ hoặc bên ngoài công ty. Cân nhắc hỗ trợ tài chính cho nhân viên tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng và kiến thức.

 • Tạo cơ hội thực hành: Cho phép nhân viên áp dụng kiến thức mới vào công việc hàng ngày. Ngoài ra, quản lý nên tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mỗi nhân sự để mọi người có cơ hội tự trau dồi kỹ năng và thể hiện bản thân.

 • Đánh giá và phản hồi: Cung cấp phản hồi định kỳ về tiến trình phát triển của họ và những cách họ có thể cải thiện.

 • Khen ngợi: Khi nhân viên đạt được những thành tựu hoặc đầu tư thời gian và nỗ lực vào việc học hỏi và phát triển, hãy khen ngợi và thưởng thức họ. Điều này sẽ tạo động lực để họ tiếp tục phát triển bản thân.

 • Làm mẫu: Hãy tự mình làm mẫu bằng việc liên tục học hỏi và phát triển bản thân. Điều này sẽ truyền cảm hứng cho nhân viên.

Nhớ rằng mỗi nhân viên có mức độ chủ động và mục tiêu riêng, vì vậy quản lý cần linh hoạt trong việc hỗ trợ sự phát triển cá nhân của họ.

Một đội nhóm đoàn kết có thể giải quyết các thách thức phức tạp và đạt được mục tiêu cao cả mà một cá nhân không thể làm được. Điều này làm tăng hiệu suất làm việc và sự sáng tạo trong tổ chức.Quản lý đội nhóm cần hiểu rằng mỗi thành viên có đặc điểm và mục tiêu riêng. Họ cần tạo điều kiện để mỗi người có thể phát huy sức mạnh và khám phá tiềm năng của họ. Việc xây dựng và phát triển một đội nhóm mạnh mẽ và hiệu quả không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một nghệ thuật. Nó yêu cầu sự cam kết và kiên nhẫn, nhưng đem lại lợi ích vượt xa sự đầu tư ban đầu. Hãy luôn hiểu rằng sự thành công của đội nhóm chính là thành công của bạn và của tổ chức.

SUCCESS giới thiệu đến Anh Chị chương trình Huấn luyện TeamENGAGE Practitioner – Chuyên Gia Thực Hành Gắn Kết Đội Ngũ sẽ diễn ra vào ngày 11-12-17-18/12/2023 Online qua zoom, mời Anh Chị xem thông tin chi tiết tại đây.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH “SalesPRO – Kiến Tạo Doanh Số Vượt Trội”

01/04/2024

SUCCESS Training & Coaching tặng Bạn tài liệu miễn phí về chủ đề “SalesPRO…

Tầm Quan Trọng của Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

18/12/2023

Bài viết tập trung vào tầm quan trọng của việc lập kế hoạch…

Mô Hình Ansoff Matrix Trong Kinh Doanh

17/12/2023

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn chi tiết về ma trận Ansoff…

CHƯƠNG TRÌNH GẦN ĐÂY

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH “TeamBUILDER – Cùng Xây Đội Nhóm Hùng Mạnh”

20/03/2024

SUCCESS Training & Coaching tặng Bạn tài liệu miễn phí về chủ đề “TeamBUILDER…

TÀI LIỆU CT “CHINH PHỤC NGHỀ ĐÀO TẠO”

04/03/2024

SUCCESS Training & Coaching tặng Bạn tài liệu miễn phí về chủ đề “CHINH…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *