D.I.S.C TEST

DISC LÀ GÌ?

Bài kiểm tra DISC là một loại trắc nghiệm dùng để đánh giá hành vi cá nhân tập trung vào bốn đặc điểm tính cách nổi bật con người trong một khoảng thời gian nhất định: Sự thống trị (D), Ảnh hưởng (I), Sự kiên định (S), và Sự tuân thủ (C). Lý thuyết này sau đó được phát triển thành một công cụ đánh giá hành vi của nhà tâm lý học Walter Vernon Clarke. Dựa vào các nhóm tính cách này, chúng ta có thể áp dụng trong giao tiếp để biết được tính cách của người đối diện thông qua quan sát hành vi của họ, từ đó tạo được sự hiệu quả trong giao tiếp và khiến cuộc trò chuyện trở nên thoải mái và không quá khó xử.

Nếu nhìn một cách tổng quan thì DISC là một bài trắc nghiệm tính cách tương tự như những bài trắc nghiệm tính cách khác như MBTI, KTS. Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây là 70% các công ty thuộc Fortune 500 (bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ) sử dụng DISC để tìm hiểu hành vi và phát triển đội ngũ nhân viên của mình.

Screen Shot 2020-11-05 at 16.20.47