VỀ SUCCESS

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SUCCESS Training & Coaching thành lập năm 2012 với nhiều mảng giáo dục khác nhau

S Systemization: Tính hệ thống tổ chức, tất cả các quy trình , hồ sơ đều được tài liệu hóa

U Unique: Sản phẩm, dịch vụ mang tính độc đáo, khác biệt và duy nhất;

C Commitment: Luôn cam kết và trách nhiệm, lời nói đi đôi với hành động

C Careness: Sự quan tâm chăm sóc, chân tình và đầy yêu thương;

E Exellence: Sự hoàn hảo và chất lượng là ưu tiên hàng đầu;

S Spirit: Theo đuổi những giá trị tinh thần tốt đẹp để cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng;

S Superteam:  Tinh thần đội nhóm, sự gắn kết và hỗ trợ  lẫn nhau;

SỨ MỆNH

  • SUCCESS Training & Coaching xây dựng một thế hệ trẻ giàu kỹ năng, năng lực và những phẩm chất, giá trị tốt đẹp.

TẦM NHÌN

  • SUCCESS Training & Coaching là một tổ hợp đào tạo, huấn luyện được nhận biết rộng rãi khắp cả nước.